DUYGUSAL ZEKA VE İŞE ALIM SÜRECİ

Doğru işe doğru insan kaynağı seçimi çabalarında, adayların duygusal zeka yetkinlikleri etkili bir gösterge midir? Eğer öyle ise bu göstergeleri ölçmek mümkün müdür? Bu ve benzeri soruların yanıtları bizi duygusal zeka ile istihdam süreçleri arasındaki ilişkiye...

HAWTHORNE ETKİSİ

Katılımcıların gözlenmekte oldukları bilgisinin ve araştırma katılımcıları olarak rollerine ilişkin beklentilerinin bir fonksiyonu olarak davranışta meydana gelen değişiklikler. Hawthorne etkisinin hikâyesi, 1920 yılında Amerikanın İllinois şehrindeki Hawthorne Works...

İŞ GÖRÜŞMESİNDE YAPILAN SÖZSÜZ HATALAR

İşe alım süreçlerinden en önemlisi tartışmasız mülakat görüşmeleridir. Birçok kişi arasından tercih edilerek mülakata davet edilen adayların aslında dikkat etmesi gereken, basit gibi görünen ancak mülakatın seyrini değiştiren bazı önemli unsurlar vardır. Bu noktada...

GÜNDÜZ İNSANI MISINIZ YOKSA GECE Mİ?

Sirkadiyen ritim konseptinden bahsettiğimizde gün ilerledikçe vücudunuzun uyarılma seviyeleri, metabolizma, kalp atış hızı ve vücut sıcaklığı gibi önemli biyolojik fonksiyonlarında değişiklikler olduğunu söylemiştik. Bu günlük değişiklikler bireyler için doğru olsa...

ÇALIŞMA TAKIMI KURMA VE GELİŞTİRME

İş performansını geliştirmek için geliştirilen yenilikçi stratejilerin birçoğu çalışma takımlarının geliştirilip kullanılmasını içerir. Eğer çalışma takımları ve komiteleri örgütsel sorunları çözme konusunda etkili olacaksa bazı kriterlerin karşılanması gerekir....