İş performansını geliştirmek için geliştirilen yenilikçi stratejilerin birçoğu çalışma takımlarının geliştirilip kullanılmasını içerir. Eğer çalışma takımları ve komiteleri örgütsel sorunları çözme konusunda etkili olacaksa bazı kriterlerin karşılanması gerekir. Problem çözme takımlarına uygun katılımcılar seçilmeli ve belirli prosedürlerin takip edildiğinden emin olunmalıdır. Galbraith (1973, 1977) üst düzeyde kararlar veren çalışma takımlarını etkili hale getirmek için bazı kurallar koymuştur.

  1. Takım üyeleri katılımlarını önemli ve kişiye özel ödüllendirme olarak algılamalıdır. — Takıma bağlılık yaratmak için üyeler yaptıkları işi faydalı olarak görmelidir. Bunu yapmanın bir yolu takıma olan katkılara formal ödüller vermektir.
  2. Çalışma takımında grup tarafından verilen kararları uygulamada yardım etmesi için örgütsel güce sahip bazı insanlar bulunmalıdır. – Eğer bir takım yenilikçi stratejiler geliştirecekse bu çabaların uygulanması önemlidir. Takımda örgütsel güce sahip bazı yöneticilerin olması takım önerilerinin dinlenip uygulanması için önemlidir.
  3. Takım üyeleri kararla ilgili bilgi sahibi olmalıdır. – Her problem çözme takımında üyeler, verilen kararlarla ilişkili iş hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu durum işle ilgili ilk elden bilgi sahibi olan alt düzey çalışanları kapsar.
  4. Takım üyeleri kendi bölümlerinin karara bağlı kalmasını sağlayacak otoriteye sahip olmalıdır.   – Çalışma takımı katılımcıları insan veya başka türlü her kaynağı takım tarafından geliştirilen stratejilerin başarılı olması için kullanmalıdır.
  5. Takım üyeleri takımda olmayan çalışanları temsil etmeli ve bilgilendirmelidir. – Problem çözme takımı ya da komitesi daha genş bir işçi grubundan seçilmiş bir grupsa takım üyelerinin takım üyesi olmayanları komite görevleri ve kararları konusunda bilgilendirmesi önemlidir.
  6. Takım üyelerinin kararlar üzerindeki etkisi uzmanlığa dayanmalıdır. – Bu durum özellikle üyeler farklı düzeylerden geliyorsa önemlidir. İşle ilgili kararlar ilgili bilgilere dayanmalıdır, örgüt politikalarına değil.
  7. Problem çözme sürecini en üst düzeye çıkarmak için çalışma takımı çatışmaları yönetilmelidir. – Problem çözme komitelerinde ortaya çıkan çatışmalar işlevsel olmalı ve yüksek düzeyli ve çokça tartışılmış bir eylem planı geliştirmeye yardım etmelidir. Bu tarz bir çatışma işlevsel olmayan sonuçlar çıkarmasını engellemek adına kontrol edilebilir.
  8. Takım üyelerinin kişiler arası iletİşimi iyi olmalı ve üyeler uygun liderliğe sahip olmalıdır. – Bir çalışma takımının başarısı direkt olarak üyeler arasındaki pürüzsüz iletişime bağlıdır. Kişiler arası ilişkileri ne kadar iyiyse grubun yüksek kaliteli kararlar alması o kadar olasıdır. Ayrıca takım liderinin uygun ve çok baskın olmayan bir rol alması, takım etkileşimini düzenlemesi ve verimli olmayan çatışmaları çözmesi için önemlidir.