İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ

SERTİFİKA PROGRAMI

EĞİTİMİN AMACI:

Bir kurumun sahip olduğu en önemli kaynağı insan gücüdür.

Hızla artan ve değişen yönetim teknikleri ile dijitalleşen günümüz rekabet ortamında uzun ömürlü olmak isteyen kurumlar, sahip olunan bu kaynağı en doğru şekilde kullanmak ve yönetmek durumundadır.

Bu anlayış işletmelerde yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmektedir.

Bu beklentiler ve değişimden yola çıkarak hazırlamış olduğumuz İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika programımız; İnsan kaynaklarının işletmelerdeki stratejik kurum kültürü içerisindeki rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, iş planlamasını, iş analizlerini, etkin seçme ve yerleştirme süreçlerini, işletmelerin ihtiyaç duyduğu eğitim faaliyetlerini, performasın etkin değerlendirilmesini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini, kariyer ve yetenek yönetimini, çalışan bağlılığı ve motivasyonunu tüm boyutları ile detaylı ve uygulamalı olarak ele almaktadır.

Programa katılanlar İnsan Kaynakları fonksiyonlarının şirket yönetimindeki önemini ve süreçlerin detaylarını uygulamalı olarak öğrenme imkanı bulacaklar.

 

KARİYERİNİZE KATKILARI:

İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programına katılanlar eğitim sonrasında özellikle insan kaynakları yönetimi biriminin kurulmasında veya yeniden yapılanmasında yer alabileceklerdir. Çalışma hayatına yeni girenler yeniden bir eğitim gerektirmeden İnsan Kaynakları Departmanında olarak donanımlı olarak işe başlayabileceklerdir. Ayrıca katılımcılar Eğitimde edilen tüm bilgileri iş hayatında uygulayabilecek temel beceri ve yetkinliğe sahip olacaklardır.

 

NEDEN BU EĞİTİM:

1- Dijitalleşen günümüz yönetim ve işletme anlayışının gerektirdiği süreçleri etkin ve verimli bir şekilde oluşturabilmek için

2- İşletme için gerek duyulan süreçleri doğru planlayabilmek için

3- Oluşturulan tüm süreçleri sistemli ve doğru yönetebilmek için

4- Kurumu ve bireyleri sektörün ihtiyaç duyduğu profesyonelliğe ulaştırabilmek için

 

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR:

  • Kariyerine İnsan Kaynakları alanında yön vermek isteyenler,
  • İnsan Kaynakları Uzmanı olup kendini geliştirmek isteyenler,
  • İnsan Kaynakları alanında çalışmak isteyen tüm öğrenci ve yeni mezunlar
  • Farklı birimlerde ve mesleklerde olup ekip yöneten tüm yöneticiler,
  • Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında görev yapmak isteyenler,
  • Kurumsal firmaların İnsan Kaynakları Departmanlarında görev almak isteyenler,
  • Farklı bölümden mezun olacak olup İnsan Kaynakları alanına yönelmek isteyenler,
  • İnsan Kaynakları konusunda kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyenler,

 

Eğitim Yöntemi:

Eğitimdeki tüm modüller birebir katılımcılar ile uygulamalı olarak yapılmaktadır.

Eğitim Materyalleri:

Tüm Katılımcılara eğitim sırasında ilgili modüle ait dokümanlar verilecektir.

Ayrıca Eğitimde anlatılan konuların yer aldığı sunumlara katılımcılar www.psikolojika.com adresine girerek “Ders Dokümanları” menüsünden kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak diledikleri zaman ulaşabilir ve notları indirilebilirler.

Eğitim Süresi: 4 Hafta (Ortalama 20 Saat)

Eğitim Günleri: Cumartesi veya Pazar günlerinden birinde gerçekleşmektedir.

Eğitim Grup Saatleri: 12:30 – 15:30 veya 15:30 – 18:30

                                   

NOT: Kayıt Yaptırıp Katılamadığınız dersleri yeni açılacak eğitim gruplarımızda dilediğiniz zaman ücretsiz olarak tekrar etme imkanınız bulunmaktadır.

 

EĞİTİM MODÜLLERİ:

1. Modül: İNSAN KAYNAKLARINA GİRİŞ VE İK’ NIN ÖNEMİ

İnsan Nedir?

Diğerlerinden Farklı Olarak Bir İnsan Kaynakları Çalışanı Nasıl Olmalıdır?

İnsan Kaynakları Çalışanının Bilmesi Gereken İnsan Kaynakları Teorileri

İnsan Kaynaklarının Stratejik Önemi ve Amacı

İnsan Kaynaklarının Temel İlkeleri

İnsan Kaynaklarının Fonksiyonları ve İşleyişi

İnsan Kaynaklarına Organizasyon İçindeki Görevi

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Şirket Kültürü, Vizyon, Misyon ve Genel Stratejiler

2. Modül: İNSAN KAYNAKLARINDA DOKÜMANTASYON

Dokümantasyon Nedir?

Prosedür Nedir?

Prosedürlerin Oluşturulması

İnsan Kaynakları Uygulamalarında Kullanılacak Formlar

3. Modül: İŞ ANALİZİ VE ORGANİZASYON YÖNETİMİ

İş Nedir?

İş Analizi Nedir?

İş Analizi Nasıl Yapılır?

İş Analiz Yöntemleri

İş Analizi Yapmanın Amacı

 İş Analizi Süreci

İş Analizi Metodları Uygulama Alanları

Görev Nedir?

Görev Tanımı Nedir?

Görev Tanımı Nasıl Hazırlanır?

Organizasyon Şemaları ve Hazırlama Teknikleri

Planlama Nedir?

İnsan Kaynağı Planlaması Nasıl Yapılır?

İş Gücü İhtiyacı ve Analizi – Norm Kadro

Yıllık İnsan Kaynakları İş gücü Maliyeti Hesaplama

4. Modül: İŞE ALIM VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ

İnsan Kaynağı Seçme ve Yerleştirme Süreci

İnsan Kaynağı Sağlama Yöntemleri

Takım Olmak ve Takım Kavramının ve İşe Alımdaki Rolü

İyi Bir Özgeçmiş Nasıl Olmalıdır?

Kaç Çeşit Özgeçmiş Yazılım Şekli Vardır?

Etkin İlan Hazırlama

İlan Verme Teknikleri

Mülakat Nedir?

Mülakat Çeşitleri

Mülakat Öncesi Hazırlık

Mülakat Sorusu Hazırlama

Mülakat Sırasında Değerlendirilecekler

Mülakat Sonrasında Yapılan Değerlendirme Hataları

İş Görüşmesinde Yapılmaması Gerekenler

Görüşme Sonrası Çalışmalar

İş Görüşmesinde Sorulacak Soru Yapıları

Yetkinlik Nedir?

Yetkinlik Türleri

Yetkinlik Bazlı Mülakat

Test ve Envanter Uygulamaları

Değerlendirme Ve Aday Seçimi Nasıl Olmalıdır?

İş Teklif Süreci

İşe Alım sürecinde kullanılan Formlar

Personel Seçmede Kullanılan Testler

5. MODÜL: EĞİTİM VE GELİŞİM YÖNETİMİ

Eğitim Nedir?

Öğrenme Nedir?

Öğrenme Türleri Nelerdir?

Gelişim Nedir?

Eğitim İhtiyaç Analizi

Eğitim Bütçesinin Oluşturulması ve Onaylanması

Eğitim Araştırması

Eğitim Programlarının Belirlenmesi, Planlaması, Organizasyonu

Eğitimlerin Değerlendirmesi

Eğitimlerin Şirket Karlılığına Etkisinin Ölçülmesi

Eğitim Raporlaması Yapma

Eğitim Tasarımı

Eğitim Takvimlerinin Oluşturulması Ve Katalogların Oluşturulması

Eğitim sonucunda değerlendirme kriterleri ve çıktıların fırsata dönüştürülmesi

Eğitimin gerçekleştirilmesi sonrası etkililiğinin ölçülmesi

Verimli eğitimlerin girdileri ve kaynakları

Değişen öğrenme ve gelişim metotları

6. MODÜL: PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ VE GERİ BİLDİRİM

Performans Nedir?

Performans Yönetim Sistemi Nedir?

Kurumlarda Performans Yönetim Sistemi Kurma Amaçları

Performans Değerlendirmenin Firmaya ve Çalışana Katkıları

Performans Değerlendirme Sistemleri Nelerdir?

Dikkat Edilecek Noktalar

Geri bildirimin Önemi ve İletişim

Geri bildirim Verilirken Önem Verilmesi Gerekenler

Performans değerlendirme görüşmeleri (iletişim ve itirazlarla başetmek)

Performans Değerlendirme Sisteminden Çalışanın Beklentileri Nelerdir?

PDS’ den İşletmenin Beklentileri Nelerdir?

Performans Değerlendirme Sistemi Sonuçları Nerelerde Kullanılır?

PDS’nin Ücrete Yansıması Ne Şekilde Olmalıdır?

PYS ve İK süreçleri ilişkisi

PYS ve ödül ilişkisi

Kritik Performans göstergeleri

Doğru hedef belirlemek

Performans yönetimi sistemi (PYS) döngüsü

Performans değerlendirme yaklaşımları ve değerlendirmede yapılan hatalar

Kurumsal Şirketlerin Performans Sistemlerinden Örnekler ve Uygulama

7. MODÜL:ÜCRET YÖNETİM SİSTEMİ

Ücret Nedir?

Ücret Bantı Nedir?

Ücret Çeşitleri

Ücret Politikaları

İş Değerlendirme Nedir

İş Değerleme Nasıl Yapılır?

İş Değerlendirme Yöntemleri Nelerdir

İş Değerlemenin Ücrete Yansıması Nasıldır?

Piyasa Ücret Araştırması Nasıl Yapılır?

Ücret Sistemleri Nelerdir?

Ücret Sistemleri Nasıl Oluşturulmalıdır?

Örnek Ücret Sistemi Kurulması

8. MODÜL: KARİYER VE YETENEK YÖNETİMİ

Kariyer Nedir?

Kariyer Gelişimi Nedir?

Kariyer Yönetimi Nedir?

Kariyer Yönetim Sisteminin Önemi

Kariyer Geliştirmenin Çalışan ve Firmaya Katkıları

Kariyer Motivasyon İlişkisi

Kariyer Haritası Nasıl Hazırlanır?

Çok Yönlü Kariyer Nedir?

Kariyer Aşamaları Nelerdir?

Uygulamalı Kariyer Yönetim Sistemi Hazırlanması

Kurumlarda Kariyer Haritası

İnsan Yaşamında Kariyer Dönemleri

Yetenek Yönetiminin Önemi

Yetenek Nedir?

Potansiyel Nedir?

Yetenek yönetimi neden önemlidir?

Yetenek yönetim modelleri

İnsan kaynakları yönetiminde yetenek yönetim süreci

Kariyer yolları

Atama ve terfi kriterleri

Kilit pozisyonlar

Yedekleme planı

Rotasyon planı

Yetenekli çalışanların belirlenmesi süreci

Potansiyelin belirlenmesi

Ölçme ve değerlendirme araçlarının kullanılması

Yetkinliklerin kullanılması

Yetenek matrisi

Yeteneklerin geliştirilmesi

Yetenek havuzu

Yetenek gelişim programları

Yetenek yönetiminin diğer İK süreçleri ile ilişkisi

İşveren markası ile yetenek yönetiminin ilişkisi

Yetenek Yönetiminde Ölçme ve Değerleme

9. MODÜL: ÇALIŞAN BAĞLILIĞI VE MOTİVASYON YÖNETİMİ

Örgütsel Bağlılığa Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faaliyetler Nasıl Hayata Geçirilir?

Motivasyondan Ne Anlıyoruz?

İnsan Davranışları Ve Motivasyon İlişkisi

Motivasyon Modelleri Ve Uygulamaları

Motivasyon Teorileri Ve Hayatımıza Etkileri

Motivasyonu Olumlu Ve Olumsuz Olarak Etkileyen Faktörler

Yüksek Motivasyonun Yararları ve Motivasyonun İşe ve İletişime Etkisi

Motivasyonun İşe ve İletişime Etkisi

Motivasyonu Yüksek Kadroları Yaratmak Ve Yönetmek

Çalışan Memnuniyeti Ve Motivasyon Arasındaki Bağ

Çalışan Memnuniyeti Ölçme Teknikleri Nelerdir?

Çalışan Memnuniyeti Anketi Nasıl Hazırlanır?

Çalışan Memnuniyet Anketleri Nasıl Analiz Edilir?

Sonuç Raporu Nasıl Hazırlanır?

Çalışan Motivasyonu Ve Örgüte Bağlılık Konularında Kurumsal Şirket Örnekleri Ve Uygulamalar

BİZE HEMEN ULAŞIN